Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Enkel kontroll med og oppfølging av biler, båter, brannutstyr, mannskap/ansatte og annet

DM Vedlikehold er en webløsning for enkel kontroll og oppfølging av ressurser. En ressurs kan være forskjellige typer materiell, som biler og brannutstyr, men også personell (opplæring, personlig utstyr mm).

Løsningen er oppbygd slik at du hele tiden har full kontroll med tidsfrister for når du har sjekket utstyr og når du neste gang skal foreta sjekk. Du har hele tiden oversikt over antall ressurser som er tilgjengelig.

Ved økt kontroll av utstyr sikres det at intervaller blir fulgt, og eventuelle avvik blir fulgt opp og dokumentert (historikk). For mannskaper vil man kunne følge opp når sertifiseringer/ godkjenninger utløper, og når nye kurs skal være gjennomført.

Fordelene vil du oppdage når du registrerer opplysninger eller henter dem ut. DM Vedlikehold er med på å dokumentere at vedlikehold av utstyr blir fulgt, og er dermed med på å gi en god HMS-dokumentasjon. Systemet har også et fil-/dokumentregister for lagring av bilder og andre filer (bl.a. Word og PDF).


 
 
DM BRANN-MODULENE: