Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Enkelt og oversiktelig, men samtidig avansert for de som trenger det

Feiemodulen er et verktøy for registrering og oppfølging av feieoppdrag og enkelt branntilsyn. Løsningen er enkel å jobbe med, og følger den manuelle arbeidsgangen til feieren. Bygg opp rodelister, lag arbeidsplaner, masseregistrer, skriv ut brev basert på maler, hent statistikk og andre rapporter.

Noe av funksjonaliteten i Feiing

  • Faste feielister eller tilpassede planer.
  • Arbeidsgang tilpasset manuelle rutiner.
  • Masseregistrering av utførte feiinger.
  • Grafisk visning av leilighetskomplekser.
  • Statistikk over utførte oppdrag.
  • Forfallslister.
  • Dra og slipp bygninger i rodelister.
  • Alle brevmaler fra DSB følger med.
  • SMS-påminnelser medtelefonnr-oppslag.
  • Integrasjon mot fakturasystemer, MS Office, saksbehandlingssystemer, kart mm.

Registreringsmodul for mobil og nettbrett er snart klar!

Vi holder på med en egen mobil- og nettbrettversjon av Feiing. Med den kan du ta den mobile enheten med deg ut i "felten" og se på og registrere oppdrag direkte. Denne løsningen er klar i august/september 2012.


 
 
DM BRANN-MODULENE: