Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Booking av baner, haller, rom, utstyr og annet på time-, døgn- og periodebasis

DM Booking er en IT-løsning for den som trenger å ha oversikt over utlån/utleie av forskjellige typer objekter. Det kan være aktivitetsflater som idrettshall, fotballbane, gymsal, og festlokaler, møterom, utstyr mm, objekter som leies ut på timebasis. Det kan også være hytter, rorbuer, leiligheter, vogn-/teltplasser, båter og annet som leies ut på døgn- eller periodebasis.

DM Booking inneholder register over kunder, varer, bookinger, samt et ordreregister for å sende ut regninger og følge disse opp. Man kan også eksportere ordregrunnlag til eksternt regnskaps-/fakturasystem for videre behandling der. Se mer om dette på egen side.

Kunderegisteret inneholder oversikt over kontaktpersoner, tidligere bookinger, ordredetaljer, dokumentoversikt mm. Man kan lage "underkunder" til en kunde, man kan sende dokumenter (basert på maler), e-post og SMS til kunde eller utvalg av kunder, og alt blir logget og lagret.

Bookingbekreftelser og evt. endringsinformasjon, basert på maler, kan genereres automatisk ved booking og endring. Maler finnes på flere språk.

Du finner mye mer informasjon om DM Booking på nettadressen http://dmbooking.no.

 
 
DM BOOKING-MODULENE: