Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

For hjelp med administrasjon av store og små arrangement

Hensikten med Arrangement er å holde god oversikt over alle oppgaver ifb. med arrangement, og sikre at alle oppgaver/vakter blir dekket opp.

Ved gjennomføring av felles arrangementer, dugnader og aktiviteter er det ofte behov for et godt system som kan holde orden på alt som skal gjøres, og hvem som skal gjøre det.

  • Mange forskjellige oppgavetyper og plasseringer skal defineres, og bemanningsplaner skal lages.
  • Medlemmer og frivillige skal settes opp på vakter og gis beskjed, og skal kunne godkjenne sitt/sine oppdrag.
  • Man skal ha oversikt over alle oppgaver/vakter som ikke er dekket, og fylle opp disse.

Dersom man har medlemmene registrert i DM Booking kan man fylle vakter/oppgaver med medlemmer fra et eller flere av de registrerte lagene i medlemsregisteret. Man kan i tillegg registrere inn frivillige i forbindelse med arrangementet.

Oversikt over alle vakter og oppgaver legges ut på nett, og medlemmer og frivillige kan søke opp og se sine vakter. Alle ansvarlige kan søke opp og se hvem som har vakter på sitt ansvarsområde.

Arrangementmodulen gir arrangøren full kontroll over alle oppgaver og vakter, og sikrer et best mulig arrangement!

Du finner mye mer informasjon om alle modulene i DM Booking på nettadressen http://dmbooking.no.

 

 


 
 
DM BOOKING-MODULENE: